แบรนเนอร์


ติดต่อเรา

76 ซ.ลาดพร้าว130(มหาดไทย2)  คลองจั่น บางกะปิ  
กรุงเทพฯมหานคร 10240

ติดต่อ :
086,9953699, 092-9456142


E-mail.: info.springbox@gmail.com
ช่องทางออนไลน์


Viewพร้อมติดตั้งจากทีมช่างผู้เชียวชาญ

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ 
 เพิ่มเติม


เครื่องฆ่าเชื้อ UV Air Sterilizer (Wall Mounted)
 เพิ่มเติม 


เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ เพิ่มเติม 
เครื่องมือวางแนวเส้น เพิ่มเติม 
กล้องระดับ
 เพิ่มเติม 
กล้อง Total Station
 เพิ่มเติม 
เครื่องสแกนผนัง เพิ่มเติม 
ล้อวัดระยะทาง
 เพิ่มเติม 
เทปวัดระยะทาง
 เพิ่มเติม 
เครื่องนำทาง GPS
 เพิ่มเติม